Kirurgisk workshop i Kenya med Rikke Langebæk

Går du på 4. år eller derover? Og kunne du tænke dig noget mere kirurgisk erfaring? –> Så se med her!

Efter at have måttet aflyse den kirurgiske workshop i Kenya to gange på grund af corona, vil vi nu genoptage projektet, og afholder kirurgisk workshop med Mara North Conservancy Dog project til november 2021 (7-16 nov).
Der er plads til fem danske studerende(+ to amerikanske og tre kenyanske) og man skal som minimum have bestået Almen Kirurgi (KIR ugerne på AKP).
Opholdet kan godkendes som ekstern praktik på differentieringen – men ikke på Almen Klinisk Praksis (her skal det være en dansk praksis). Ansøgningerne skal være sendt senest d. 7 sept 2021.

Alle relevante dokumenter kan ses nedenfor:

Program

CU Student Application, November 2021. MNCDog Project

FAQs

MNC Dog Project, Workshop Description. Copenhagen Nov 2021