Medlemspuljen

Næste ansøgningsfrist er d. 5. november 2017 kl. 12.

VMF’s medlemspulje kan søges af VMF-medlemmer. Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til sociale og faglige arrangementer. VMF’s medlemspuljeudvalg bestræber sig på at puljen kommer flest mulige medlemmer til gode.
Puljen er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Puljen kan nedlægges, hvis det vurderes at VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære denne post.
VMFs medlemspulje forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger fra VMF underudvalg, som får årlig støtte.

Retningslinjer for medlemspuljen:

§1 Alle ansøgninger afleveres som PDF i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk inden deadline for ansøgningsfrist.

Stk. 1. Overskrides deadline forbeholder medlemspulje udvalget sig retten til at fjerne ansøgningen.

§2 Puljen kan kun søges af og uddeles til VMF’s medlemmer

§3 Puljen kan tildeles til arrangementer af social og/eller faglig karakter.

§4 Puljen kan IKKE søges af enkeltpersoner, men kun af grupper. En gruppe består af mindst 2 personer.

§5 Puljen kan ansøges to gange årligt (d. 5. marts og 5. november).

§6 Det er kun muligt at modtage en støtte fra en af puljerne (kongresstøtten eller medlemspuljen) når man søger om støtte til samme arrangement.

§7 Udvalget lægger vægt på en velformuleret og gennemarbejdet ansøgning, hvori det ansøgte beløb angive samt hvad dette skal bruges til.

Stk. 1. Indhold i ansøgningen omfatter titel, forening, arrangementets navn, hvilken pulje der ansøges (medlemspulje eller kongresstøtten), oversigtsbudget, kontooplysninger samt kontaktoplysninger (navn, stud.nr., mail og telefonnr.).

Stk. 2. Ansøgningen afleveres som et samlet dokument.

§8 VMF beskytter sig imod, at hele puljen ikke behøver at uddeles årligt, men bestræber sig herpå.

§9 VMF’s medlemspuljeudvalg vurderer om ansøgerne samt ansøgningerne opfylder kravene.

§10 Der skal kunne fremlægges deltagerliste, for at sikre at støtten går til medlemmerne af VMF. Denne liste skal fremsendes så snart denne foreligger. Deltager mere end 40 personer, kan kravet om deltagerliste bortfalde. Dette vurderes af medlemspuljeudvalget.

§11 Puljens størrelse (beløb) vedtages på hver generalforsamling, hvor VMF’s kasserer fremlægger det foreslået beløb jvf. Likviditetsstatus.

§12 Ved ansøgning om støtte til transport er kilometertaksen for benzin/diesel maksimalt 1 kr. pr. kilometer.

§13 Medlemspuljen uddeles hurtigst muligt efter ansøgningsfristerne.

Stk. 1. Medlemspuljen kan søges fremadrettet, hvor penge uddeles på forhånd, men først udbetales ved fremsendelse af kvittering efter arrangement.

Stk. 2. Medlemspuljen kan søges Retrospektivt, hvor ansøgningen indeholder kvitteringer og pengene udbetales efter uddeling af puljen.

§14 Efterdokumentation til udbetaling af bevilling fremsendes til VMF’s kasserer på mail (kasserer@studmedvet.dk) som PDF, hurtigst muligt når disse haves.

§15 Bevillingen er 1-årg. Fra den dato man får godkendt støtten, har man et år frem til at fremsende bevis for støtten (kvitteringer) til kasserernes mail. De vil så overføre støtten hurtigst muligt.


Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at foreninger med vedtægter kan søge støtte direkte fra SUND og SUND’s studenterpulje.
Foreninger nævnt under VMF kan ved henvendelse bruge VMF’s vedtægter. Andre foreninger kan henvende sig til campusudvalget.
Ansøgningsfristen er hhv. d. 5. marts og 5. november.

/maj 2017