Medlemspuljen

Medlemspulje

Næste ansøgningsfrist er d. 5. marts 2017 kl. 12.

Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til sociale og faglige arrangementer. VMF’s medlemspuljeudvalg bestræber sig på at puljen kommer flest mulige medlemmer til gode.
Puljen er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Puljen kan nedlægges, hvis VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære denne post.

Ansøgninger afleveres i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk

Retningslinjerne :

1. Puljen kan kun søges af og uddeles til VMF’s medlemmer.

2. Puljen kan tildeles til arrangementer af social eller faglig karakter.

3. Pengene kan ikke søges af enkeltpersoner, men kun til grupper*.

4. Puljen kan ansøges to gange årligt (5. marts og 5. november) – der uddeles max.
30.000 kr pr. ansøgningsrunde.

5. Det er kun muligt at modtage en støtte fra en af puljerne (kongresstøtten eller medlemspuljen) når man søger om støtte.

6. Ansøgningen:
Udvalget lægger vægt på en velformuleret og gennemarbejdet ansøgning. Husk at skrive hvor mange penge, der søges og hvad de søges til.
— Indhold:
Titel: Forening + arrangementets navn
Hvilken pulje, der ansøges (medlemspulje eller kongresstøtten)
Der skal vedlægges et oversigtsbudget, kontooplysninger samt kontaktoplysninger ved ansøgning (stud.nr., mail og telefonnr.).
Der opfordres til et samlet dokument.
— Aflevering:
Et fysisk eksemplar i dueslaget på Rådet eller i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk

7. VMF beskytter sig imod, at hele puljen ikke behøver at uddeles årligt, men bestræber sig herpå.

8. VMF’s medlemspuljeudvalg vurderer om ansøgerne opfylder kravene.

9. Der skal kunne fremlægges deltagerliste, for at sikre at støtten går til medlemmer af VMF. Denne liste skal fremsendes så snart denne foreligger. Deltager mere end 40 personer, kan kravet om deltagerliste bortfalde. Dette vurderes af medlemspuljeudvalget.

10. Efterdokumentation:
Medlemspuljen uddeles hurtigst muligt efter ansøgningsfristerne – puljen kan søges henholdsvis:
— Fremadrettet, hvor penge uddeles på forhånd, men udbetales først ved kvittering efter afholdelse af arrangement.
— Retrospektivt, hvor ansøgningen inderholder kvitteringer og pengene udbetales ved uddeling af puljen.

11. Ved ansøgning om støtte til transport er kilometertaksen for benzin/diesel maksimalt 1 kr. pr. kilometer.

12. Fra den dato man får godkendt støtten, har man et år frem til at fremsende bevis for støtten (evt. kvitteringer på kørsel etc.) til kasserenes mail. De vil så overføre støtten hurtigst muligt.

*En gruppe består af mindst 2 personer


Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at foreninger med vedtægter kan søge støtte direkte fra SUND og SUND’s studenterpulje.
Foreninger nævnt under VMF kan ved henvendelse bruge VMF’s vedtægter. Andre foreninger kan henvende sig til campusudvalget.
Ansøgningsfristen er hhv. d. 5. marts og 5. november.

/marts 2017