Kongresstøtten

Næste ansøgningsfrist er d. 15. april 2022 kl. 12.00

Formålet med kongespuljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til kongresser. Kongresspuljen bestyres af VMF’s medlemspuljeudvalg og udvalget bestræber sig på at støtten kommer flest mulige medlemmer til gode.

Støtten er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Støtten kan nedlægges, hvis det vurderes, at VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære denne post.

Retningslinjer for kongrespuljen:

§1 Alle ansøgninger afleveres som PDF i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk inden deadline for ansøgningsfrist.

Stk. 2. Overskrides deadline forbeholder medlemspuljeudvalget sig retten til at fjerne ansøgningen.

§2 Puljen kan kun søges af og uddeles til VMF’s medlemmer

Stk. 2. Medlemmer kan få støtte, hvis de var medlem på tidspunktet for aktiviteten, men senere hen er blevet udmeldt.

§3 Puljen kan tildeles til arrangementer af social og/eller faglig karakter.

§4 Puljen kan søges af enkeltpersoner og grupper.

§5 Puljen kan ansøges to gange årligt (d. 5. marts og 5. november).

        Stk. 2. Puljen uddeles hurtigst muligt efter begge                                    ansøgningsfrister.

        Stk. 3. Til efterårsuddelingen (efter frist 5. november) uddeles                70% af puljens størrelse. Til forårsuddelingen (efter frist 5. marts)          uddeles 30% af puljens størrelse samt restbeløb                                    fra efterårsuddelingen.

§6 Det er kun muligt at modtage støtte fra en af puljerne (kongrespuljen eller medlemspuljen) når man søger om støtte til samme arrangement.

§7 Udvalget lægger vægt på en velformuleret og gennemarbejdet ansøgning, hvori det ansøgte beløb angive samt, hvad dette skal bruges til.

Stk. 2. Indhold i ansøgningen omfatter titel, forening, arrangementets navn, hvilken pulje der ansøges (medlemspulje eller kongrespuljen), oversigtsbudget, kontooplysninger samt kontaktoplysninger (navn, mail og telefonnr.).

Stk. 3. Ansøgningen afleveres som et samlet dokument (PDF).

Stk. 4. Navn på tilsendt fil skal beskrive hvilken pulje, der søges, ansøgers navn og i hvilken sammenhæng

§8 VMF beskytter sig imod, at hele puljen ikke behøver at uddeles årligt, men bestræber sig herpå.

§9 VMF’s medlemspuljeudvalg vurderer, om ansøgerne samt ansøgningerne opfylder kravene.

§10 Der skal kunne fremlægges deltagerliste for alle, der søger puljen, for at sikre at støtten går til medlemmerne af VMF. Denne liste skal fremsendes så snart denne foreligger. Deltager mere end 40 personer, kan kravet om deltagerliste bortfalde. Dette vurderes af medlemspuljeudvalget.

§11 Puljens størrelse (beløb) vedtages på hver generalforsamling, hvor VMF’s kasserer fremlægger det foreslået beløb jvf. likviditetsstatus.

§12 Ved ansøgning om støtte til transport er kilometertaksen for benzin/diesel maksimalt 1 kr. pr. kilometer.

§13 Kongrespuljen uddeles hurtigst muligt efter ansøgningsfristerne.

Stk. 2. Kongrespuljen kan søges fremadrettet, hvor penge uddeles på forhånd, men først udbetales ved fremsendelse af kvittering efter arrangement.

Stk. 3. Kongrespuljen kan søges retrospektivt, hvor ansøgningen indeholder kvitteringer, og pengene udbetales efter uddeling af puljen.

§14 Efterdokumentation til udbetaling af bevilling fremsendes til VMF’s kasserer på mail (kasserer@studmedvet.dk) som PDF, hurtigst muligt når disse haves.

§15 Bevillingen er 1-årig. Fra den dato man får godkendt støtten, har man et år frem til at fremsende bevis for støtten (kvitteringer) til kasserernes mail. De vil så overføre støtten hurtigst muligt.

§16 Ansøgningen vurderes ugyldig, hvis der ansøges for en aktivitet, der er 1 år gammel.

 


Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at foreninger med vedtægter kan søge støtte direkte fra SUND og SUND’s studenterpulje.
Foreninger nævnt under VMF kan ved henvendelse bruge VMF’s vedtægter. Andre foreninger kan henvende sig til campusudvalget.
Ansøgningsfristen er hhv. d. 5. marts og 5. november.

/januar 2020