Kongresstøtten

Kongresstøtten – 1 årig

Næste ansøgningsfrist er d. 5. marts 2017 kl. 12.

Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til VMF’s medlemmer til kongresser. Kongresstøtten bestyrres af VMF’s medlemspuljeudvalg og udvalget bestræber sig på at støtten kommer flest mulige medlemmer til gode.
Støtten er oprettet på baggrund af økonomisk overskud i foreningen. Støtten kan nedlægges, hvis VMF’s økonomi ikke længere er i stand til at bære denne post.
Ansøgninger afleveres i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk.

Retningslinjerne:
1. Støtten kan kun søges af og uddeles til VMF’s medlemmer.

2. Støtten kan tildeles til kongress besøg

3. Pengene kan søges af enkeltpersoner

4. Støtten kan ansøges to gange årligt (5. marts og 5. november) – puljen er 1-årig

5. Ansøningen:
— Indhold:
Titel: Forening + arrangement navn
Hvilken pulje der ansøges (kongresstøtten/medlemspulje)
Der skal vedlægges et oversigtsbudget, kontooplysninger samt kontaktoplysninger (stud.nr., mail og telefon nr.) ved ansøgning.
Der opfordres til et samlet dokument
Husk at skrive hvor mange penge, der søges og hvad de søges til.
Udvalget lægger vægt på en velformuleret og gennemarbejdet ansøgning.
— Aflevering:
Et fysisk eksemplar i dueslaget på Rådet, samt en i elektronisk form til medlemspulje@studmedvet.dk

6. Der skal kunne fremlægges deltagerliste, for at sikre at støtten går til medlemmer af VMF. Denne liste skal fremsendes så snart denne foreligger. Deltager mere end 40 personer, kan kravet om deltagerliste bortfalde. Dette vurderes af medlemspuljeudvalget.

7. VMF beskytter sig imod, at hele puljen ikke behøver at uddeles årligt, men bestræber sig herpå. Hvis der er økonomisk grundlag og stemning i foreningen for at puljen skal fortsætte skal det godkendes på først komne generalforsamling.

8. VMF’s medlemspuljeudvalg vurderer om ansøgerne opfylder kravene.

9. Efterdokumentation:
Kongresstøtten uddeles hurtigst muligt efter ansøgningsfristerne – puljen kan søges henholdsvis
— Fremadrettet – hvor penge uddeles på forhånd, men udbetales først ved kvittering efter afholdelse af arrangementet
— Retrospektivt – hvor ansøgningen indeholder kvitteringer og pengene udbetales ved uddeling af puljen


Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at foreninger med vedtægter kan søge støtte direkte fra SUND og SUND’s studenterpulje.
Foreninger nævnt under VMF kan ved henvendelse bruge VMF’s vedtægter. Andre foreninger kan henvende sig til campusudvalget.
Ansøgningsfristen er hhv. d. 1. marts og 1. oktober.

/januar 2016