Forsikring

Gruppeulykkesforsikring

Forsikringen der dækker DIG når du kommer til skade.

VMF’s gruppeulykkesforsikring er en fælles forsikring der dækker alle betalende medlemmer. Det betyder, at du automatisk er tilmeldt forsikringen, og at den ikke kan ændres. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du kommer varigt til skade eller dør. Du kan altid tegne en privat ulykkesforsikring ved siden af din gruppeulykkesforsikring, hvis du gerne vil dækkes yderligere.

Her finder du den fulde police, prisliste og betingelser for gruppeulykkesforsikringen hos Tryg:

Police

Betingelser

Skadeanmeldelse via gruppeulykkesforsikringen

Hvis du er kommet til skade, skal dette enten meldes online via formular til Tryg på Tryg.dk eller via opkald på:  78 75 78 32 
Oplys police nr: 682-100.003.543 eller forsikringsnummer: KU1704.

(Ved indlæggelse i udlandet: 44 68 82 00 )

Du skal bruge en bekræftigelse på dit medlemskab. Den får du ved at sende en mail til os. Husk at skrive hvornår du er kommet til skade.


Private forsikringer

VMF har i samarbejde med DDD forhandlet tilbud på billige forsikringer hos Tryg. Du skal selv kontakte Tryg for at tegne dine private forsikringer. Da det er en privat forsikring varierer prisen og den endelige police fra person til person, og vi kan derfor ikke lægge en pris op.

Når du er færdiguddannet kan du ikke længere gøre brug af denne aftale. Husk derfor at melde dette til Tryg.

Tilbuddene er for nyligt blevet genforhandlet, så de nu er bedre og billigere, og er konkurrencedygtige med andre organisationers forsikring. Har du i forvejen forsikring hos TRYG, skal du kontakte dem for at blive overført til den nye.

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud kan du kontakte Tryg direkte på tlf 70 33 25 25. Oplys at du er dyrlægestuderende i DDD, og medlem af VMF.

Billig familieforsikring (indbo- og ansvarsforsikring) til VMF’s medlemmer

Dette er en forsikring der dækker skader eller tyveri af ejendele, samt skader du måtte gøre på andres ejendele.

Billig ulykkesforsikring til VMF’s medlemmer

Denne forsikring dækker varige skader og død, og kan lægges oveni gruppeulykkesforsikringen. Det betyder at du, hvis du har tegnet begge forsikringer, bliver dækket af dem begge ved skader.

Skadeanmeldelse

Skadeanmeldelse skal ske på Tryg’s hjemmeside https://tryg.dk/anmeld-skade.

Da det er en privat forsikring, har du din egen police, med tilhørende policenummer.


Forsikring til praktik i udlandet

Dette er en forsikring der dækker personligt erstatningsansvar for personskade, tingskade samt formuetab forårsaget under praktik på under 6 måneder på universiteter el. lign. i udlandet.

Tidligere har disse praktiksteder været utilbøjelige til at tage imod danske praktikanter, da det var uklart hvem der skulle betale eventuelle skader. Derfor har DDD fået lavet en speciel aftale med Tryg. Alle ejere af en dansk dyrlægepraksis er med i en fælles praksisforsikring, og denne forsikring er blevet udvidet til at dække dyrlægestuderende i praktik i udlandet.

Dette er altså ikke en rejseforsikring.

For at bruge praktikforsikringen skal følgende krav være opfyldt:

– Den udrejsende skal have en gyldig indboforsikring tegnet i Tryg via Den Danske Dyrlægeforening. Dette er absolut nødvendigt, da forsikringen er en udvidelse af den fælles praksisforsikring hos Tryg.

– Pia Lademann fra DDD skal være kontaktet på mail (pl@ddd.dk) inden afrejse til praktik

– Der skal være dokumentation for praktikopholdet

Forsikringen dækker ikke ansvar, der skyldes:

– Krav der udspringer af skader/tab forårsaget på udlandsophold påbegyndt inden praktikantens tilmelding til nærværende forsikringsordning,

– Arbejde, der udføres under virke for klinik mv., hvor ansvaret i henhold til gældende retspraksis påhviler klinikken mv. som arbejdsgiver. Praktikantens personlige ansvar er ikke omfattet af nærværende undtagelse.

– Tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri.

– At praktikanten har tilsidesat sine pligter forsætligt eller under selvforskyldt beruselse.

Tilmelding til praktikforsikring skal ske til Den Danske Dyrlægeforening forud for udlandsopholdets påbegyndelse. Den Danske Dyrlægeforening er forpligtet til at videresende oplysninger om tilmeldte studerende til Tryg ved hvert kvartals afslutning.

 

Skader anmeldes til/drøftes med Dorte Jaquet hos Willis, tlf.: 88 13 95 33, evt. dja@willis.dk.


Spørgsmål?

Chubb tager sig af VMF’s Gruppe ulykkesforsikring. Tryg tager sig af privatforsikringer og Praktikforsikringer. Husk at det altid er dem du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af aftalen eller har spørgsmål til dine forsikringer.

Adam Gulmann ’18 & Christoffer Flyger ´16

kasserer@studmedvet.dk

/juni 2020

5 tanker om "Forsikring"

 1. Hej,

  Jeg vil gerne i praktik i Sverige i vores mellemuge. Dækker ulykkesforsikring stadigvæk selvom jeg er i et andet land og det er udenfor skoletid?

  Vi har også 3 elektive uger på Mindre Husdyr diff, hvor jeg også gerne vil komme i praktik i Sverige. Der er det jo på skoletid. Dækker forsikring der?

  På forhånd tak!

 2. Hej Lisa,
  Hvis du kigger betingelserne (under Gruppeulykkesforsikring) igennem finder du svar på dine spørgsmål. Du er dækket i Sverige, og hele døgnet.
  Mange hilsner Bonnie, kasserer

 3. Hej.
  Er det rigtigt forstået at man ikke kan få indbo forsikring uden selvrisiko?
  På forhånd tak.

 4. Hej Isabelle
  Vi vil anbefale dig at tage kontakt til Tryg forsikring på tlf. 70 33 25 25.
  Du skal trykke 2 for erhverv og oplyse at du er medlem af DDD.
  Med venlig hilsen
  Informationsansvarlig Helle Watson Kjær

 5. Har DDD ikke selv aftaler så man stadig har et godt tilbud på sine forsikringer efter man er færdig??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

For spam filtering purposes, please copy the number 4494 to the field below: