Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat

Skal du på en veterinærfaglig rejse/udveksling det kommende studieår 2018/2019? Så husk:

Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat er åben for ansøgninger!
Om legatet:
  • Støtte til dyrlægestuderende ved KU-SUND (førhen Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)
  • Legatet yder støtte til dyrlægestuderende, som ved studierejser ønsker at supplere uddannelsen ved KVL og som skønnes at have gode forudsætninger for at opnå et godt fagligt udbytte af en sådan økonomisk støtte.
  • Legatmodtagerne skal snarest efter studierejsens afslutning indsende en kort rapport/beskrivelse om udbyttet af studierejsen og hvorfor netop legatet skal uddeles til din rejse. Vær opmærksom på, at der kun kan ansøges til fremadrettede ture/rejser som skal foregå imellem 1. september 2018 og 1. september 2019.
ANSØGNINGSFRIST: Onsdag den 12. september 2018 kl. 12
Ansøgning sendes til:

Program for biomedicinkonferencen 2018

✨Program for Biomedicinkonferencen 2018 ✨
Kære alle interesserede. Hermed programmet for årets Biomedicinkonference. Konferencen omhandler i år ”Translationel medicin” og vi glæder os til at slå dørene op for en livlig eftermiddag med oplæg fra både universiteter og industri, samt god tid til debat. Programmet og information om tilmelding kan du finde i den vedhæftede fil. Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage og vil bakke op om arrangementet.

Program biomedicinkonferencen 2018