Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat

Skal du på en veterinærfaglig rejse/udveksling det kommende studieår 2018/2019? Så husk:

Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat er åben for ansøgninger!
Om legatet:
  • Støtte til dyrlægestuderende ved KU-SUND (førhen Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)
  • Legatet yder støtte til dyrlægestuderende, som ved studierejser ønsker at supplere uddannelsen ved KVL og som skønnes at have gode forudsætninger for at opnå et godt fagligt udbytte af en sådan økonomisk støtte.
  • Legatmodtagerne skal snarest efter studierejsens afslutning indsende en kort rapport/beskrivelse om udbyttet af studierejsen og hvorfor netop legatet skal uddeles til din rejse. Vær opmærksom på, at der kun kan ansøges til fremadrettede ture/rejser som skal foregå imellem 1. september 2018 og 1. september 2019.
ANSØGNINGSFRIST: Onsdag den 12. september 2018 kl. 12
Ansøgning sendes til:

Program for biomedicinkonferencen 2018

✨Program for Biomedicinkonferencen 2018 ✨
Kære alle interesserede. Hermed programmet for årets Biomedicinkonference. Konferencen omhandler i år ”Translationel medicin” og vi glæder os til at slå dørene op for en livlig eftermiddag med oplæg fra både universiteter og industri, samt god tid til debat. Programmet og information om tilmelding kan du finde i den vedhæftede fil. Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage og vil bakke op om arrangementet.

Program biomedicinkonferencen 2018

Regler angående optagelse af undervisningen

På opfordring fra Undervisningsudvalget følger her de gældende regler for optagelse af undervisningen:

Der hersker til tider usikkerhed om, hvad man må optage, og hvad man må dele, når man er i en undervisningssituationer. Københavns Universitet har for nuværende ingen overordnede regler for lyd- eller billedoptagelser af undervisningssituationer. Derfor gælder dels den gældende lovgivning, dels de regler, som angives lokalt f.eks. på dyrehospitalerne.

Både studerende og undervisere skal være opmærksom på at:

  • Optagelse af undervisningen som udgangspunkt er TILLADT, med mindre der er nedlagt forbud af f.eks. en kursusansvarlig for hele kursus, eller en underviser i en specifik undervisningssituation
  • Optagelser må alene ske til privat brug, og må f.eks. ikke deles i en læsegruppe eller på de sociale medier. Husk at det altid er god stil at snakke med din underviser, før du optager
  • Optagelser af dyr på dyrehospitalerne eller i dyrebesætninger er IKKE TILLADT, da dyrene er anden mands ejendom. Særlig tilladelse vil i givet fald skulle indhentes skriftligt og efter aftale med din underviser
  • Dyrehospitalerne har særlige regler, som studerende på hospitalerne skal sætte sig ind i
  • Studerende med særlige behov (SPS) kan få særlige tilladelser til at benytte lyd og billedmateriale som hjælpemiddel
  • Undervisningsmaterialer fra Absalon o.lign. må ikke deles med personer, som ikke er i det pågældende kursus på Absalon
  • Underviseren har den pædagogiske ledelsesret, hvorfor anvisninger fra denne skal følges.

Der kan være læringsmæssige fordele ved at kunne tage et billede af en specifik situation, så regulær forbudspolitik er næppe ønskelig for hverken studerende og underviser, men systematisk optagelse af lyd og billede kan betyde, at underviserne undlader at dele unikt undervisningsmateriale i deres undervisning.