Mulige specialeprojekter indenfor mikrobiologi og/eller patologi i 2018

Skal du skrive speciale i 2018 – og har du interesse for mikrobiologi og/eller patologi – så er der mulighed for at blive tilknyttet spændende specialeprojekter indenfor pelsdyr og vildt-patologi.

Projekterne udføres som en del af igangværende projektaktiviteter i Faggruppen for Speciel patologi og i samarbejde med gruppens medarbejdere.

Kontakt: lektor Anne Sofie Hammer, hammer@sund.ku.dk (23807692)

 1. Fordøjelsessystemets anatomi og mikrobiologi hos råvildt. Projektet omfatter undersøgelser af den mikrobielle sammensætning (mikrobiota) i prøver fra tarmen (mikrobiota analyse ved sekventering) hos råvildt, samt patologisk undersøgelser af væv fra væggen fra formaver, tarm og eventuelt ovarier (vinter og forår 2018). Projektet har til formål at vurdere årstidsmæssig variation og effekt af fodring. Der undersøges også prøver fra både syge og raske individer.  Projektet foregår i samarbejde med forskere ved KU, DTU Food og Danmarks Jægerforbund.
  Undersøgelserne er financieret af 16. junifonden


 2. Undersøgelser af kronisk utriveligheds-syndrom hos mink og sammenhæng med tarm mikrobiota. Projektet involverer undersøgelser af allerede indsamlet data og histopatologisk materiale fra syge og raske dyr på sygdomsramte farme og kan derfor udføres på et hvilket som helst tidspunkt. Projektet foregår i samarbejde med forskere ved DTU Food og Kopenhagen Fur.
  Undersøgelserne er financieret af Kopenhagen Fur.


 3. Billeddiagnostiske undersøgelser af mink med callusdannelse i metatarsalområdet. I de seneste år har nogen farme oplevet stigende forekomst at callusdannelser i poteregionen hos mink. Undersøgelser tyder på at lidelsen er arvelig. Det skal nu undersøges om det kan være benstilling eller patoanatomiske forhold i forbindelse med lemmerne, som ligger til grund for udvikling af callusdannelserne.
  Undersøgelserne er financieret af Kopenhagen Fur.


 4. Projekt vedrørende dødelighed på chinchilla farme. Der er i Danmark omkring 100 Chinchilla farme og dette projekt har til formål at undersøge omfang og årsager til dødelighed på en række af disse farme. Projektet foregår i samarbejde med Kopenhagen Fur.
  Undersøgelserne er financieret af Kopenhagen Fur.

Studentermedhjælper søges til minkprojekter

Studentermedhjælper søges hurtigst muligt til speciel patologi/minksygdomme, Institut for Veterinær sygdomsbiologi

Er du dyrlægestuderende og har overstået bachelordelen af dyrlægeuddannelsen.

Har du af én eller anden grund helt eller delvis pause i undervisningen og har lyst til at lave noget fagrelevant (deltagelse i forskningsprojekter, herunder laboratoriearbejde og patologi).

Vi vil foretrække studerende der kan arbejde hele dage i december 2017 og/eller første halvår af 2018.

– er du interesseret i at høre mere om jobbet?  Kontakt lektor Anne Sofie Hammer på tlf. 23807692 eller email: hammer@sund.ku.dk.

Intern i Novo Nordisk

Er du interesseret i en karriere inden for medicinalindustrien, eller går du og overvejer mulighederne inden for denne karrieresti? Novo Nordisk åbner for nye ”intern” stillinger til foråret 2018. Dette er DIN mulighed for at få en fod indenfor i en global medicinal virksomhed og det er tilmed lønnet. Dette er relevant for bachelor- såvel som kandidat studerende. Nuværende Intern, Leon Jacobsen, vil komme og holde et oplæg om stillingen med råd og vejledninger for interesserede, til general forsamlingen i VMF, nu på torsdag d. 12. oktober.