Kandidataften med Hills

Onsdag d. 18/3 afholder Hill’s igen kandidataften for 4. og 5. års veterinærstuderende med interesse i ernæring af hund og kat.

Ulla Bech fra Hill’s Pet Nutrition vil denne aften først fortælle om hhv. Hill’s Prescription Diets og VetEssentials-serien, og derefter give en introduktion til fodring af mave-tarm patienter, der ofte har særlige behov.

Der vil være sandwiches samt drikkelse ved arrangementets start, og senere på aftenenen bydes der på kaffe/te og kage.
Efter oplæggene vil alle deltagere desuden få en kopi af Small Animal Clinical Nutrition – Quick Consult med hjem.

Arrangementet kommer til at foregå på Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København V fra kl. 18-22. Der er plads til 80 deltagere, og tilmelding sker per mail efter først-til-mølle princippet til: mnantacha@gmail.com

Læs hele invitatonen her: http://www.studmedvet.dk/wp-content/uploads/2015/02/kandidataften2015.pdf

VIF invitation til sidsteårsstuderende

Introduktion til veterinærmedicinindustrien

Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF) holder informationsmøde for sidsteårs dyrlægestuderende torsdag den 5. marts 2015 på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Ønsker du at deltage, bedes du senest den 20. februar henvende dig til VIF´s sekretariat på tlf. nr: 39 27 09 25 eller sende en e-mail til: apo@vif.dk

Program:

15.00: Udstillingen åbner

16.00 – 16.20     Vel­komst, orientering om VIF og lægemiddelindustrien ved VIF´s formand, Lisa Pontoppidan.

16.20 – 16.50     Dyrlægen og forskning og udvikling af lægemidler/”Et lægemiddel fra idé til produkt” ved Principal Scientist, dyrlæge Kirsten Raun, Novo Nordisk A/S.

16.50 – 17.00    Fremvisning af app’en MedicinTilDyr Ved Annette Pomiklo, VIF

17.00 – 17.30     Pause

17.30 – 18.30     Samarbejdet mellem den praktiserende dyrlæge og lægemiddelindustrien Samarbejdet set med lægemiddelsindustriens øjne ved dyrlæge Troels Larsen

  • Samarbejdet set fra produktionsdyrspraksis ved dyrlæge Claus Heisel, LVK
  • Samarbejdet set fra smådyrslægepraksis ved dyrlæge Rolf Thorsen, Karlslunde Dyrehospital

 18.30 – 18.50    Bivirkningsovervågning – hvorfor skal man bruge tid på det? ved dyrlæge Anja Holm, Sundhedsstyrelsen

18.50 – 19.45    Pause, hvor der serveres et let traktement.

19.45 – 21.00    Medicinhåndtering i dyrlægepraksis.

  • Hvad må man, og hvad skal man? Ved dyrlæge Tim Petersen, Fødevarestyrelsen.
  •  ”Udfordringer i praksis” ved praktiserende dyrlæger Claus Heisel, LVK og Rolf Thorsen, Karlslunde Dyrehospital

21.00                  Afslutning, hvorefter der vil blive serveret forfriskninger til deltagerne.

JA, DM og DDD inviterer til debatmøde

Insekter som foder og fødevare

Torsdag den 5. februar kl. 17 – 20 i Magisterforeningens kantine, Peter Bangs Vej 30, København

Vi har valgt en ny og anderledes debatform for dette debatmøde:

Vi har tre dommere. JA, DM og DDDs formænd Ingrid Stage, Jakob Svendsen-Tune og Carsten Jensen vil være dommere. Dommerne skiftes til at være ordstyrere under fremlæggelse, debat og afstemninger. Der vil ligge en række spørgsmål til afstemning på dommernes bord. Dommerne har dirigentklokken og styrer tidsplanen.

Der kan stemmes med rød, gul eller grøn farve blandt deltagerne, svarende til nej, måske/ved ikke eller ja.

Vi har tre advokater.  De tre forfattere i temamagasinet dr.agro. Jørgen Eilenberg, cand.polyt. Christian Holst Fischer og cand.med.vet. Anders Permin fremlægger deres standpunkter, sag og/eller pointer. Advokaterne kan foreslå en afstemning, og de kan bede et eller flere vidner om en kommentar/ et vidneudsagn.

Vi har fire vidner. Dr.agro. Henrik Saxe, cand.theol. Mickey Gjerris, cand.scient. Nana Roos samt cand.scient. Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer. Vidnerne indkaldes af advokater eller dommere for et vidneudsagn. De skal ikke levere et oplæg, men kan selv bede om ordet for en bemærkning.

 Program:  

17.00: Velkomst ved overdommer og ordstyrer Ingrid Stage (DM). Første afstemning præsentation af dommere, advokater og vidner samt første oplægsholder.

17.10: Insekter som fremtidens produktionsdyr – en global udfordring. Jørgen Eilenberg.

17.20: Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner. Ordstyrerrollen overlades kl. 17.30 til Jakob Svendsen-Tune (JA), som præsenterer anden oplægsholder.

17.30: Insekter som foder – et bæredygtigt alternativ. Christian Holst Fischer.

17.40: Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner.

17.50: Anden afstemning. Herefter debat mellem deltagere, advokater og vidner.

18.15: Johs Evans, ledende forsker på Nordic Food Lab, præsenterer visionen for insekter som fødevare og introducerer en smagsprøve.

18.25: Sandwich, drikkevarer, smagsprøver på insekter samt networking

18.55: Ordstyrerrollen overtages af Carsten Jensen (DDD), som præsenterer tredje oplægsholder.

19.00: Potentialer fra insekternes verden – med mest fokus på fødevaresikkerhed.  Anders Permin

19.10: Vidneudsagn og debat mellem advokater og vidner.

19.20: Tredje afstemning og afsluttende debat mellem deltagere, advokater og vidner.

19.50: Gentagelse af første afstemning. Overdommer Carsten Jensen konkluderer og de to meddommere kommenterer evt.

20.00: Tak for i aften

Tilmelding skal ske på DDD’s hjemmeside