Invitation til deltagelse i gratis kurser for studerende

Interesserer du dig for hudlidelser og øjensygdomme hos hund og kat? Så har du nu muligheden for at vælge mellem 6 gratis kurser, der afholdes her i efteråret. Kurserne er gratis men tilmeldingen bindende. Det første kursus “Almen dermatologi” afholdes allerede d. 23. september, så skynd dig at tilmeld dig!

Her finder du programmet for kurserne og anden praktisk information: Invitation Kursus 2014

RSV-møde d. 18. september

Møde i Repræsentantskabet af Veterinærer. Alle VMF-medlemmer er velkomne!
Mødet afholdes i mødelokale 1 på Rådet kl 17.15.

Der vil være forfriskninger under mødet, og efter mødet gratis fælles spisning. Husk at tilmelde jer spisning via doodle:
http://doodle.com/du7e5y8i475kwpyv
senest tirsdag d 16/9.

Da det er det sidste RSV-møde inden generalforsamling d 23/10-2014 vil vi her gennemgå hvilke poster man kan stille op til i de forskellige udvalg, herunder undervisningsudvalg, sekretariatet mm.

Er du lige startet på studiet er dette en oplagt mulighed for at få indblik i hvad der rører sig på vores studie.

Vi glæder os!

Kender du nogen, der er blevet dyrlæge inden for de sidste 4 år?

Så bed dem om at huske at deltage i den igangværende dimittendundersøgelse. Det er vigtigt for vores uddannelse og for at vi kan blive AVMA-akkrediteret.
Se nedenstående notits som bliver bragt i DVT i augustnummeret:

Dimittendundersøgelse – vi har brug for din hjælp!
Er du dimitteret som dyrlæge mellem 1-1-11 og 31-05-14?
I så fald håber jeg, du vil tage dig tid til at deltage i den igangværende DIMITTEND-UNDERSØGELSE.

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret og løber frem til 31. august.

Har du allerede modtaget et brev om undersøgelsen?
Så gå ind www.datafabrikken.dk og indtast dit unikke identifikationsnummer, som er oplyst i brevet.

Har du ikke modtaget et brev eller er brevet blevet væk?
Så send en mail til FAK-vetmed-evaluering@sund.ku.dk med dit fulde navn og mailadresse, og vi tilsender dig nye login oplysninger pr mail.

Dimittend – og aftagerundersøgelser spiller en meget stor rolle i det løbende arbejde med at forbedre dyrlægeuddannelsen. De er desuden en betingelse for at kunne opnå international AVMA-akkreditering af uddannelsen.

Forudsætningen for at kunne stole på undersøgelsens resultat er høje besvarelsesprocenter! Derfor beder jeg dig venligst at hjælpe os og besvare undersøgelsen.

På forhånd tak.

De bedste hilsner,
Peter Holm
Studieleder for veterinærmedicin