Ønsker du at vinde 2 billetter til Dyrlægernes dag og DDD’s generalforsamling 2-3 oktober i Vingsted???

Sektion VAFU i DDD udlodder 2 billetter til hele arrangementet herunder det faglige program, overnatning, gallamiddag og rejseudgifter.

Kom med og få en lærerig weekend samt mød dine fremtidige kollegaer. Arrangementet er en super mulighed for at networke med dyrlæger fra hele landet.

For at deltage skal du være kandiatstuderende og medlem af VMF, samt skrive en motivation på MAX 1 SÆTNING, der forklarer hvorfor netop du skal med til Vingsted.

Motivationen sendes via email til VMF’s bestyrelse på mail: vmf@studmedvet.dk

Frist for at deltage er søndag 16 august!!

Vinderen bliver offentliggjort 1 september.

Håber vi ses i Vingsted :-)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sektion for Veterinær Administration Forskning og Undervisning (VAFU)

Indlæg i Uniavisen: Besparelser på dyrlægeuddannelsen vil gå ud over kvaliteten

VMF har følgende indlæg i Uniavisen:

Der foregår i øjeblikket en økonomisk analyse af det veterinære område. Baggrunden for denne øvelse, er at institutternes finanslovsmidler er faldende, men at det fortsat er meget udgiftstungt at uddanne dyrlæger.
Det er nødvendigt at analysere økonomien for at få klarhed over, om noget kan effektiveres, eller om man fx kan øge indtjeningen på fx de to universitetshospitaler.
Der er lagt op til, at der skal spares 24 millioner på det veterinære område over de næste tre år. Det er absolut ikke realistisk, hvis man samtidig vil bibeholde dyrlægeuddannelsens nuværende kvalitet.
Hospitaler koster
Besparelserne skal være på plads inden sommeren 2015 og vil derfor have effekt allerede fra dette efterår.
Pengene skal findes både ved øget indtjening og en mindskning af omkostninger. Det, der virkelig koster penge, er vores to universitetshospitaler. Vi har et familiedyrshospital på Frederiksberg og et stordyrshospital i Tåstrup.
Læs mere:Svar til Veterinærmedicinsk Forening
Det er her, vi lærer de kliniske færdigheder, og det er en utrolig vigtig del af vores uddannelse. Vi lærer at tage hånd om først undervisningsdyr og dernæst rigtige patienter. Vi taler med klienter og samarbejder med klinikveterinærer. Vi tager nattevagter og dagvagter – mange på frivillig basis, da vi så gerne vil dygtiggøre os.
Bevar klinisk undervisning
Mængden af klinisk undervisning med kompetente undervisere er noget, vi for alt i verden ikke må skære ned på.
Der er vel ingen mennesker, der har lyst til at bringe deres hund til en dyrlæge, der aldrig har taget en blodprøve fx? Eller at ringe til en nyuddannet dyrlæge, som skal komme og lave et kejsersnit på en ko for første gang?
Vi sætter stor pris på de muligheder, vi har for at praktisere veterinærmedicin under beskyttede forhold på hospitalerne. Ligesom det er en stor gave at arbejde sammen med, og få undervisning af, de meget kompetente, professionelle og engagerede undervisere, der er tilknyttet uddannelsen.
Dette må for alt i verden ikke ændres, hvis Danmark fortsat skal være leveringsdygtige i kompetente dyrlæger.

Se artiklen her:
http://universitetsavisen.dk/debat/besparelser-pa-dyrlaegeuddannelsen-vil-ga-ud-over-kvaliteten

Læs fakultetsdirektør Arnold Boons svar til VMF her: http://universitetsavisen.dk/debat/svar-til-veterinaermedicinsk-forening

Besparelser på det veterinære område

Besparelser på det veterinære område
Der foregår i øjeblikket en økonomisk analyse af det veterinære område. Baggrunden for denne øvelse, er at institutternes finanslovsmidler er faldende, men at det fortsat er meget udgiftstungt at uddanne dyrlæger. Det er nødvendigt at analysere økonomien, for at få klarhed over om noget kan effektiveres eller om man fx kan øge indtjeningen på fx de to universitetshospitaler. Der var været nedsat forskellige arbejdsgrupper, som har set på uddannelse, forskning, hospitaler og talt med aftagere. Disse arbejdsgrupper har leveret nogle forskellige hypoteser til hvordan man kan gribe tingene an. Styregruppen, som styrer projektet, skal se disse hypoteser igennem og vurdere hvilke der kan gås videre med. Alle hypoteser er beskrevet med konsekvenser for uddannelse, forskning mm, herunder konsekvenser i forhold til at opfylde akkrediteringskrav. Styregruppen leverer deres arbejde til dekanatet, som træffer de endelige beslutninger. VMF repræsenterer de dyrlægestuderende i arbejdet via næstformanden i studienævnet (Bonnie Edahl Hoelstad) og VMF’s formand (Mia Berg), som har været inddraget fra processens begyndelse, og har deltaget i arbejdsgrupper og ugentlige møder. Der er ikke truffet nogen beslutninger om noget endnu.

AVMA – akkreditering af vores uddannelse
AVMA (den amerikanske akkreditering) kommer på akkrediteringsbesøg i næste uge. De lander søndag, hvor de allerede søndag aften møder nogle studerende og undervisere. De tager hjem torsdag. Der er udarbejdet en selvevalueringsrapport, som deres besøg tager udgangspunkt i. Rapporten indeholder 11 kapitler – alt fra sikkerhed i laboratoriet til økonomien på fakultetet. Der er naturligvis nogle meget høje krav til vores skole og uddannelse, såfremt man vil akkrediteres af AVMA. Vores skole har et stort ønske om dette, og det bakkes op i stor stil af SUND. Du kan læse mere om AVMA, se programmet for deres besøg og læse selvevalueringsrapporten her: http://vetschool.ku.dk/om/vetforskakkreditering/vetforskakkavma/

Har man nogen spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at kontakte VMF på vmf@studmedvet.dk eller Bonnie på bonniehoelstad@studmedvet.dk

AVMA på akkrediteringsbesøg

I dagene 26-30. april vil en delegation fra den amerikanske veterinærorganisation AVMA besøge de 3 veterinære institutter for at akkreditere vores Vetschool uddannelser og faciliteter, i henhold til de amerikanske standarder på området. Delegationen består af otte veterinærer, hvoraf de fem er amerikanere, og de øvrige er fra Canada, Holland og Danmark.

Det er et omfattende program der er lagt for delegationens 5 dages besøg. De skal blandt andet besøge Hospitalet for familiedyr på Frederiksberg og Hospitalet for Store Husdyr i Taastrup, og uddannelsesfaciliteterne i Roskilde og Aalborg. Gruppens fokus ligger bl.a. på, hvordan vi sikrer at de studerende får lært og bliver testet i de forskellige discipliner, og sørger for at de studerende undervises i lokaler og med udstyr som er optimale, opdaterede og ikke mindst sikrede, så der ikke sker ulykker.

Besøget omfatter også drøftelser med ledelsen om økonomi, fremtid og visioner for den veterinære uddannelse på Københavns Universitet.

Se programmet her.

Forud for besøget er der blevet udfærdiget en såkaldt Self-study rapport med appendix, som er blevet sendt til delegationens medlemmer i god tid inden besøget. Rapporten er tilgængelig elektronisk via linket her.

Som det fremgår af programmet, har studerende og ansatte onsdag eftermiddag mulighed for at mødes med AVMA-holdet under fortrolige forhold.

Efter besøget må vi afvente AVMA’s endelige beslutning om akkreditering indtil efter deres møde i september 2015.