AVMA på akkrediteringsbesøg

I dagene 26-30. april vil en delegation fra den amerikanske veterinærorganisation AVMA besøge de 3 veterinære institutter for at akkreditere vores Vetschool uddannelser og faciliteter, i henhold til de amerikanske standarder på området. Delegationen består af otte veterinærer, hvoraf de fem er amerikanere, og de øvrige er fra Canada, Holland og Danmark.

Det er et omfattende program der er lagt for delegationens 5 dages besøg. De skal blandt andet besøge Hospitalet for familiedyr på Frederiksberg og Hospitalet for Store Husdyr i Taastrup, og uddannelsesfaciliteterne i Roskilde og Aalborg. Gruppens fokus ligger bl.a. på, hvordan vi sikrer at de studerende får lært og bliver testet i de forskellige discipliner, og sørger for at de studerende undervises i lokaler og med udstyr som er optimale, opdaterede og ikke mindst sikrede, så der ikke sker ulykker.

Besøget omfatter også drøftelser med ledelsen om økonomi, fremtid og visioner for den veterinære uddannelse på Københavns Universitet.

Se programmet her.

Forud for besøget er der blevet udfærdiget en såkaldt Self-study rapport med appendix, som er blevet sendt til delegationens medlemmer i god tid inden besøget. Rapporten er tilgængelig elektronisk via linket her.

Som det fremgår af programmet, har studerende og ansatte onsdag eftermiddag mulighed for at mødes med AVMA-holdet under fortrolige forhold.

Efter besøget må vi afvente AVMA’s endelige beslutning om akkreditering indtil efter deres møde i september 2015.

Søg studenterpuljen

Hej foreninger, basisgrupper og studentpolitiske organisationer.

Så er der snart næste Studenterpujle igen! Ansøgningsfristen er den 17 april.
Da det er forårets studenterpulje er det også her alle foreninger kan ansøge om 1000 kr. til driftstøtte.

I skal blot skrive i ansøger om 1000 kr. driftstøtte, og vedlægge jeres vedtægter (har I endnu ikke nogen, skal I skrive, at I er under VMF og henvise til vores vedtægter).

Hvis I ansøger til andet end kun driftstøtte skal I vedlægge en beskrivelse af hvad pengene skal bruges på, og hvem de kommer til gode, samt et budget for aktiviteten.

Det vil altså sige hvor mange penge I regner med at bruge, hvad I bruger pengene til, hvor mange penge I regner med at få ind og fra hvad, opstillet i en overskuelig tabel.

Se vedlagte link for nærmere information
http://sund.ku.dk/uddannelse/studieliv/studenterforeninger/

Mange hilsner

Line Aabjerg Larsen,
VMF sekretariatet,
SUND repræsentant for veterinærmedicin &
Studenterforum repræsentant

Ps. Har I nogen spørgsmål er I naturligvis meget velkommne til at sende mig en mail.

Kom til minkseminar 28. april

Kom og hør det nyeste indenfor mink!
Sted: Det patoanatomiske teater, Ridebanevej 3, Frederiksberg Campus
Tid: 28. april 2015 – Kl. 1400-1800

Københavns Universitets Mini Mink Seminar er blevet afholdt halvårligt siden 2011 og fungerer som
midtvejs og statusseminar for projektstuderende indenfor minksygdomme – og som netværks og
informationsmøde for forskere, dyrlæger, studerende og andre med interesse for sygdom og sundhed hos
pelsdyr. På mødet præsenteres nyt vedrørende aktuelle projekter og emner. Tilmelding ikke nødvendig.

Læs hele invitationen her

4 rejselegater: Red jaguaren i Nicaragua

ANSØGNINGSFRIST 1. APRIL KL. 12

4 rejselegater uddeles til danske veterinærstuderende:

Vær med til at redde jaguaren i Nicaragua
Den udrydningstruede jaguar i Nicaragua slås ofte ihjel af de lokale bønder. Det sker fordi, deres heste og andre produktionsdyr angribes og skades af jaguarer. Var produktionsdyrene sunde og raske, ville problemet mindskes drastisk – måske endda forsvinde – og jaguaren kunne leve sikkert for lokalbefolkningen.

Iris & Henry Englund’s Fond har afsat midler til et projekt, som netop skal hjælpe med at redde jaguar-bestanden i Nicaragua – herunder midler til 4 rejselegater for danske veterinærstuderende, som er klausulerede til dette formål.

De studerende forventes at behandle de heste og andre husdyr, som bønderne besidder, så de ikke længere er i fare for at blive skadet eller dræbt af jaguarer. Derudover skal de lokale bønder oplæres i, hvordan de bedst behandler deres dyr, så de holder sig så friske og sygdomsfrie som muligt.

Resultatet bliver forhåbentlig, at de lokale ikke længere vil føle sig nødsaget til at dræbe jaguarerne.Legaterne uddeles til 4 danske dyrlægestuderende, som skal tage til Nicaragua i 4 uger til sommer (sandsynligvis midt juli til midt august). Disse 4 studerende vil blive udstationeret hos hver deres lokale ranger-familie, hvor de skal interagere med de lokale og selv skal behandle de dyr, der er i lokalsamfundet. De 4 studerende vil komme til fungere som selvstændige dyrlæger, da regeringen udsteder en midlertidig dispensations-autorisation til dem.Der er midler til at betale alle omkostninger for de studerende, men man skal være forberedt på at leve forholdsvist primitivt.Hvis du netop er i gang med heste-differentieringen er dette et oplagt sommerferie-projekt for dig, men andre differentieringer og specialeskrivere vil også kunne komme i betragtning.

Send en mail med lidt info om dig selv, hvor du er på studiet, og hvad du selv synes, du kan bringe til dette projekt. Fortæl gerne om tidligere rejseerfaringer.

Du skal påregne, at du ved hjemkomsten skal aflevere en kort rapport til fonden.

Send ansøgningen til vmf@studmedvet.dk med “Ansøgning til Iris & Henry Englund’s Fond” i emnefeltet.

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger!